Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021 12:21 μμ

Ακολουθείστε μας


 • Ελεύθερη επιλογή Γιατρού
 • Ποσοστό κάλυψης της δαπάνης 70% με ανώτατο αποδιδόμενο ποσό 40,00€ ανά επίσκεψη (5 επισκέψεις ανά ασφαλιστικό έτος ανά ασφαλισμένο)
 • Επιλογή Γιατρού του δικτύου της Ασφαλιστικής Εταιρείας με επιβάρυνση του Μέλους με 10,00€ την επίσκεψη (αφορά πολυιατρεία) και με 15,00 την επίσκεψη αν αυτή γίνεται σε ιδιωτικό ιατρείο.

 • Καλύπτεται το 100% του ποσού του Κ. Ε. Ν. που δεν καλύπτει ο Ε. Ο. Π. Υ. Υ.
 • Καλύπτεται νοσηλεία σε θέση δίκλινου (Ανώτερη χρέωση δωματίου ημερησίως 250,00).
 • Καλύπτεται τμήμα της αμοιβής Χειρουργού και Αναισθησιολόγου 

Πραγματοποιούνται στα συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Διαγνωστικά κέντρα και Πολυιατρεία, σε όλη την Επικράτεια: 

i) Δωρεάν και απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις με χρήση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά ιδρύματα, Διαγνωστικά κέντρα και Πολυιατρεία.

 ii) Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις με συμμετοχή του μέλους βάσει του προνομιακού τιμοκαταλόγου N.H.S. (τιμές δημοσίου ΦΕΚ μειωμένες από 25% έως 50%), χωρίς χρήση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 

iii)Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για επείγοντα περιστατικά στα συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα έως του ποσού των 300€ κατ’ έτος. Σημείωση: Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό διενεργούνται διαγνωστικές εξετάσεις, αποκλειστικά με παράλληλη χρήση Ε.Ο.Π.Π.Υ.. Η δαπάνη αποδίδεται απολογιστικά στο 100% από την εταιρία N.H.S.- Α. Μη καλυπτόμενες από Ε. Ο. Π. Υ. Υ.

     


 • Καλύπτεται το 250% του Κρατικού Τιμολογίου επί του συνολικού κόστους (εργασίες, υλικά κλπ)
 • Καλύπτεται και η ορθοδοντική των παιδιών

- Αναλαμβάνεται η μεταφορά ασθενούς στις συμβαλλόμενες κλινικές (Γενική Κλινική και Κυανός Σταυρός). Σε περίπτωση νοσηλείας η μεταφορά είναι δωρεάν


 • Καλύπτεται το 70% της δαπάνης κάθε συνεδρίας λογοθεραπειών ή ασκήσεων ειδικής συμπεριφοράς για ένα εξάμηνο και μέχρι 2 συνεδρίες ανά βδομάδα και με ανώτατη επιβάρυνση του Ταμείου ανά συνεδρία 22,00€ ή 18,00€ ή 10,00€ ανάλογα με την βαρύτητα της περίπτωσης
 • Καλύπτεται το 70% της δαπάνης κάθε συνεδρίας ψυχοθεραπειών για ένα εξάμηνο και μέχρι 4 συνεδρίες ανά μήνα και με ανώτατη επιβάρυνση του Ταμείου ανά συνεδρία 20,00€
 • Καλύπτεται το 60% της δαπάνης κάθε συνεδρίας ορθοπτικών ασκήσεων και μέχρι 20 συνεδρίες και με ανώτατη επιβάρυνση του Ταμείου ανά συνεδρία 16,00€


 • Χορηγείται Επίδομα Ασθενείας από το Τ.Α.ΔΙ.Θ (μόνο για τον δικηγόρο) σε περίπτωση προσωρινής ολικής ανικανότητας από σοβαρή ασθένεια που διαρκεί πάνω από 15 ημέρες και αρχίζει μετά την παρέλευση των 15 ημερών. Η επιδότηση ανέρχεται για μεν τους έγγαμους σε 14€/ημέρα για δε τους άγαμους 10€/ημέρα.

 • Καλύπτεται μέρος της δαπάνης που βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο και ανέρχεται σε 24€/μήνα.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ" 2310-495100 / 11555

-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ NHS 2106770330
PrintRSS
 ΤίτλοςΚατηγορίαΜέγεθος Περιγραφή
ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ NHS (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ) 6,08 MBΜεταφόρτωσηΟμαδικό Συμβόλαιο παροχών πρωτοβάθμιας περίθαλψης
ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  4,99 MBΜεταφόρτωσηΟμαδικό συμβόλαιο αστικής ευθύνης
ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 661,73 KBΜεταφόρτωσηΟδηγός Ασφαλισμένου περιόδου 01/09/2020-30/08/2021
Ομαδική Ασφάλιση Δικηγόρων Θεσσαλονίκης στην "Ιντερσαλονικα" - ΣΥΜΒΑΣΗ 12,24 MBΜεταφόρτωσηΟμαδική Ασφάλιση Δικηγόρων Θεσσαλονίκης στην "Ιντερσαλονικα" - ΣΥΜΒΑΣΗ
Παροχές χορηγούμενες από Τ.Α.ΔΙ.ΘΠαροχές396,31 KBΜεταφόρτωσηΠαροχές που χορηγούνται
από το Τ.Α.ΔΙ.Θ.
PrintRSS