Διεύθυνση:
Δωδεκανήσου 10Β΄/2ος όροφος, Τ.Κ 54626, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-544305 & 2310-510960
Fax: 2310-510690
Email: info@tadith.gr

Συντονιστικό Κέντρο της "Ευρωπαϊκής Πίστης"   ΤΗΛ. 2310-685695