Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 10:32 μμ

Ακολουθείστε μας

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΑΔΙΘ (ΤΕΥΧΟΣ 1) 
(Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021)

Περιοδική εκτύπωση ΤΑ.ΔΙ.Θ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018 
(Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019)

Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2018 (Ισολογισμός)


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017 
(Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018)
Οικονομικές καταστάσεις έτους 2017 (Ισολογισμός)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2016 
(Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017)
Οικονομικές καταστάσεις έτους 2016 (Ισολογισμός)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015 
(Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017)

Οικονομικές καταστάσεις έτους 2015 (Ισολογισμός)                          


Οικονομικές καταστάσεις έτους 2014 
(Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016)
Οικονομικές καταστάσεις έτους 2014 (Ισολογισμός)

Οικονομικές καταστάσεις έτους 2013 
(Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016)
Οικονομικές καταστάσεις έτους 2013

Οικονομικές καταστάσεις έτους 2012 
(Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016)
Οικονομικές καταστάσεις έτους 2012

Οικονομικές καταστάσεις έτους 2011 
(Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016)
Οικονομικές καταστάσεις έτους 2011
PrintRSS