Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018 2:31 πμ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(Θητεία 27/4/2018 – 15/4/2022)
Πρόεδρος: Νικόλαος Αντωνιάδης
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Αποστολίδης
Γραμματέας: Σπυρίδων Πετρίδης
Ταμίας: Χρήστος Παππάς
Μέλος: Θεόδωρος Σιμόπουλος
Μέλος: Γεώργιος Δακουράς
Μέλος: Ευαγγελία Ρογκότη Καϊναμίση
Print