Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 8:31 μμ

Ακολουθείστε μας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(Θητεία 27/4/2018 – 15/4/2022)
Πρόεδρος: Νικόλαος Αντωνιάδης
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Αποστολίδης
Γραμματέας: Σπυρίδων Πετρίδης
Ταμίας: Χρήστος Παππάς
Μέλος: Θεόδωρος Σιμόπουλος
Μέλος: Γεώργιος Δακουράς
Μέλος: Ευαγγελία Ρογκότη Καϊναμίση
Print