Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016 12:04 πμ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τ.Α.ΔΙ.Θ.)
 
Συνάδελφοι,
Όπως σας έχει γνωστοποιηθεί, το Τ.Α.ΔΙ.Θ., μετά την τελευταία τροποποίηση του Καταστατικού του, καλύπτει πλέον από την 1-10-2013 τα μέλη του (άμεσα και έμμεσα) για παροχές υγείας.
PrintRSS