Κυριακή, 5 Απριλίου 2020 2:15 πμ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τ.Α.ΔΙ.Θ.)
 
Συνάδελφοι,
Όπως σας έχει γνωστοποιηθεί, το Τ. Α. ΔΙ. Θ., έπειτα από την τελευταία τροποποίηση του Καταστατικού του, καλύπτει πλέον από την 01/10/2013 τα μέλη του (άμεσα και έμμεσα) για παροχές υγείας.
(Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019)
(Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019)
(Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019)
(Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019)
PrintRSS
(Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019)
(Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018)
(Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017)
(Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017)
(Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016)
(Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016)
(Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016)
PrintRSS