Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 6:34 πμ

Ακολουθείστε μας

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τ.Α.ΔΙ.Θ.)
 
Συνάδελφοι,
Όπως σας έχει γνωστοποιηθεί, το Τ.Α.ΔΙ.Θ., έπειτα από την τελευταία τροποποίηση του Καταστατικού του, καλύπτει πλέον από την 01/10/2013 τα μέλη του (άμεσα και έμμεσα) για παροχές υγείας.
(Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020)
(Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020)
(Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019)
(Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019)
(Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019)
(Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018)
(Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017)
(Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017)
(Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016)
(Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016)
(Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016)