Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019 9:21 μμ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τ.Α.ΔΙ.Θ.)
 
Συνάδελφοι,
Όπως σας έχει γνωστοποιηθεί, το Τ. Α. ΔΙ. Θ., έπειτα από την τελευταία τροποποίηση του Καταστατικού του, καλύπτει πλέον από την 01/10/2013 τα μέλη του (άμεσα και έμμεσα) για παροχές υγείας.
(Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019)
(Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018)
(Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018)
(Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018)
(Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018)
PrintRSS
(Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018)
(Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017)
(Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017)
(Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016)
(Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016)
(Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016)
(Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016)
PrintRSS