Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020 7:40 πμ

Ακολουθείστε μας

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τ.Α.ΔΙ.Θ.)
 
Συνάδελφοι,
Όπως σας έχει γνωστοποιηθεί, το Τ.Α.ΔΙ.Θ., έπειτα από την τελευταία τροποποίηση του Καταστατικού του, καλύπτει πλέον από την 01/10/2013 τα μέλη του (άμεσα και έμμεσα) για παροχές υγείας.
(Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020)
(Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020)
(Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020)
(Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020)
(Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019)
(Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018)
(Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017)
(Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017)
(Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016)
(Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016)
(Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016)